CONDIŢII DE UTILIZARE A GIFTBOOKS.RO

ACORDUL DE UTILIZARE A SITE-ULUI

1. Site-ul GiftBooks.ro (denumit în continuare „Site-ul” sau „GiftBooks.ro”), conţinutul acestuia, inclusiv orice pagină componentă a acestuia şi interfaţa de acces la oricare dintre ofertele făcute de S.C. DIGITAL WEB EXPERT S.R.L., având sediul in Calea Victoriei, nr. 21-23, etaj 5, cam. 54, sector 3, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/11398/23.11.2010 , CUI / CIF RO 27738000 , (denumită în continuare şi „ DIGITAL WEB EXPERT”) sunt puse la dispoziţie de SC Ascend Netsolutions SRL – Bucureşti şi pot fi utilizate numai în conformitate cu condiţiile de acces şi utilizare precizate aici, care trebuie citite cu atenţie înainte de a utiliza GiftBooks.ro.

 

2. Prevederile menţionate în continuare, respectiv condiţiile de utilizare a Site-ului de către orice persoană, constituie contractul (denumit în continuare „Contractul”) dintre S.C. DIGITAL WEB EXPERT S.R.L., având sediul in Calea Victoriei, nr. 21-23, etaj 5, cam. 54, sector 3, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/11398/23.11.2010 , CUI / CIF RO 27738000, şi orice persoană care utilizează Site-ul (denumită în continuare „Utilizator”).

 

3. Utilizarea acestui Site, respectiv acţionarea comenzilor de contractare a ofertelor presupune capacitatea legală necesară pentru legarea unor raporturi contractuale, astfel că utilizarea Site-ului (inclusiv acţionarea oricăror comenzi de contractare a ofertelor) constituie o declaraţie privind îndeplinirea următoarelor condiţii (i) împlinirea vârstei de 18 ani; (ii) inexistenţa unor circumstanţe care afectează capacitatea legală şi (iii) acceptarea deplină a prevederilor din acest Contract. Dacă oricare dintre aceste condiţii nu este îndeplinită, trebuie să încetaţi imediat utilizarea Site-ului.

 

4. Utilizarea de către orice persoană a oricăror funcţionalităţi din Site creează, automat şi fără altă formalitate, calitatea de Utilizator în sensul acestui Contract. Refuzul de a deveni Utilizator în sensul acestui Contract, presupune obligatoriu încetarea imediată a utilizării Site-ului.

 

5. Clauzele din prezentul Contract se aplică tuturor secţiunilor din Site, iar în situaţia în care, în cadrul Site-ului, există condiţii de utilizare specifice anumitor secţiuni, respectivele condiţii de utilizare vor prevala faţă de clauzele acestui Contract care se suprapun unor clauze specifice din respectivele condiţii de utilizare.

 

6. Pentru a asigura respectarea condiţiilor de acces şi utilizare a Site-ului, Utilizatorul se obligă să verifice la momentul fiecărei accesări a Site-ului condiţiile de utilizare a Site-ului. Utilizarea Site-ului după accesare, chiar şi în cazul omisiunii Utilizatorului de a analiza condiţiile de utilizare, reprezintă acordul explicit al Utilizatorului de acceptare a respectivelor condiţii.


LIMITE DE ACCES ŞI UTILIZARE A SITE-ULUI

27. Utilizatorul va folosi pentru accesarea şi utilizarea Site-ului propriile sale echipamente, sisteme şi programe (PC, conexiune internet, browser etc.). Deşi Ascend Netsolutions SRL si Digital Web Expert SRL au depus eforturi pentru asigurarea accesibilităţii şi utilizării interfeţei tehnice incluse în Site pentru accesarea/furnizarea prin internet („online”) a ofertei de bunuri si servicii, Ascend Netsolutions SRL si Digital Web Expert SRL nu răspund pentru compatibilitatea echipamentelor, sistemelor sau programelor folosite de Utilizator cu interfaţa tehnică inclusă în Site pentru accesarea/furnizarea online a ofertelor.

 

28. Utilizatorul nu poate copia, publica, descărca, transmite, vinde, utiliza în aplicaţii sau proiecte proprii sau ale unor terţi, nici intermedia sau înstrăina în nici un mod materialele (texte, imagini, secvenţe video sau audio etc.) publicate în Site, fără acordul prealabil scris al Ascend Netsolutions SRL si Digital Web Expert SRL, exceptând cazul în care în Site se prevede explicit altfel.

 

29. În utilizarea acestui Site şi/sau pentru contractarea ofertelor din Site sunteţi de acord să nu: (i) utilizaţi Site-ul pentru a trimite junk e-mail, spam, mesaje în lanţ, scheme piramidale sau orice alte mesaje nesolicitate, comerciale sau în alt mod; (ii) afişaţi, transmiteţi, publicaţi, distribuiţi sau difuzaţi materiale sau informaţii care sunt defăimătoare, ilegale, obscene, indecente, ameninţătoare, abuzive, de hărţuire sau ilegale; (iii) afişaţi, transmiteţi, publicaţi, distribuiţi sau difuzaţi materiale sau informaţii care ar putea incita la discriminare, ură sau violenţă faţă de orice persoană sau un grup, pe criterii de rasă, religie, handicap, naţionalitate sau în alt mod ilegal; (iv) ameninţaţi, abuzaţi, perturbaţi sau să încălcaţi în orice mod drepturile legale (inclusiv drepturile la intimitate) ale altor persoane; (v) utilizaţi orice informaţii sau materiale în orice manieră care încalcă un drept de autor, brevet, marcă comercială sau alt drept de proprietate ale oricărei persoane; (vi) să încărcaţi fişiere care conţin un virus, viermi, troieni sau date corupte care pot afecta funcţionarea calculatorului sau a proprietăţii altuia; (vii) colectaţi sau stocaţi informaţii personale despre alte persoane, inclusiv adrese de e-mail; (viii) faceţi reclamă sau să oferiţi cumpărarea sau vinderea de bunuri sau servicii în orice scop comercial, cu excepţia cazului în care mijlocul de comunicare pus la dispoziţie de Site permite în mod specific astfel de comunicări şi numai pentru categoria de servicii şi/sau bunuri prevăzută explicit; (ix) vă prezentaţi ca având o altă identitate în scopul de a înşela ori induce în eroare alte persoane; (x) încălcaţi legile sau regulamentele în vigoare; (xi) accesaţi/utilizaţi Site-ul/ofertele în orice mod care ar putea dezactiva, suprasolicita sau afecta Site-ul/contractarea ori derularea ofertelor sau care ar duce la interferenţa cu altă parte care utilizează şi beneficiază de Site/oferte; (xii) afişaţi, transmiteţi, publicaţi, distribuiţi sau să difuzaţi materiale sau informaţii pe care nu aveţi dreptul de a le transmite potrivit legii sau unui contract ori unei relaţii contractuale sau fiduciare (de mandat), cum ar fi de informaţii privilegiate sau informaţii confidenţiale dezvăluite în cursul raporturilor de muncă sau al executării unui acord de confidenţialitate; (xiii) alteraţi rezultatele de evaluare ori sistemul de evaluare a ofertanţilor/Utilizatorilor prin autoevaluare sau alte procedee cu efect similar, precum evaluarea pozitivă a unui ofertant cu care aveţi relaţii de rudenie, de afiliere sau altele care presupun o decizie interesată; (xiv) încercaţi să obţineţi acces neautorizat la oricare dintre oferte, alte conturi, sisteme de computere sau reţele conectate la Site/oferte prin hacking, spargere de parola sau prin orice alte mijloace.

30. Orice încălcare a acestor limitări poate duce la blocarea accesului la Site a Utilizatorului şi/sau la suspendarea contului de utilizator, precum şi, după caz, la sesizarea organelor în drept pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale sau penale. Aceleaşi prevederi se aplică şi tentativei.


ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

31. În cazul în care interfaţa tehnică vă solicită să va înscrieţi, respectiv să vă creaţi un cont, vi se va cere să finalizaţi procesul de înregistrare prin furnizarea unor informaţii şi înregistrarea unui nume de utilizator şi/sau alte informaţii pentru utilizarea interfeţei tehnice. Utilizatorul este responsabil pentru realitatea informaţiilor furnizate la înregistrare, precum şi pentru păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor transmise acestuia pentru achiziţionarea efectivă a produselor si serviciilor comercializate.

 

32. În nici un caz Ascend Netsolutions SRL si Digital Web Expert SRL, respectiv GiftBooks.ro, sau orice firme asociate cu GiftBooks.ro nu vor fi răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi directe sau indirecte aferente şi pentru nici un fel de daune care ar rezulta din divulgarea de către dv. a datelor şi informaţiilor furnizate pentru achiziţionarea efectivă a produselor si serviciilor comercializate.

 

33. Înregistrarea Utilizatorului în vederea achiziţionării de produse si servicii poate fi amânată sau refuzată atunci când nu sunt furnizate informaţiile necesare solicitate, precum şi atunci când Utilizatorul are o situaţie care generează un conflict de interese incompatibil cu oferta furnizorului, cu securitatea Site-ului sau cu activitatea Ascend Netsolutions SRL si Digital Web Expert SRL şi/sau a oricărei entităţi asociate cu acestea.

 

34. Ascend Netsolutions SRL, Digital Web Expert SRL şi, respectiv, GiftBooks.ro sau orice entitate asociată nu au nici o obligaţie de a monitoriza procesul de contractare a produselor si serviciilor propriu-zise, dar au dreptul de a revizui datele, informaţiile şi materialele postate în Site prin orice mijloc de comunicare şi de a îndepărta, discreţionar, orice fel de materiale sau date care încalcă condiţiile de acces şi utilizare ale Site-ului sau care este, în opinia GiftBooks.ro, inacceptabil.


DATE CU CARACTER PERSONAL & CONFIDENŢIALITATE

35. Înregistrarea unui Utilizator în vederea contractării legale a ofertelor presupune furnizarea unor informaţii de bază privind persoana Utilizatorului. GiftBooks.ro va menţine confidenţialitatea datelor transmise de aceştia pentru înregistrare şi nu le va face publice, exceptând cazurile prevăzute de lege şi în acest Contract.

 

36. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date SC Ascend Netsolutions SRL este operator de date (cu nr. 0015369 de înregistrare în Registrul General şi nr. notificare: 20643) şi are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care Utilizatorul le furnizează despre sine. Scopul colectării datelor este: emiterea documentelor de plată, informarea Utilizatorului asupra stării comenzii şi livrarea către Utilizator a bunurilor si serviciilor comandate.

 

37. Utilizatorul nu este obligat să furnizeze aceste date, însă refuzul de a furniza datele va determina imposibilitatea efectuării comenzii. Potrivit Legii nr. 677/2001, Utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi de dreptul de a se adresa justiţiei. Aceste drepturi ale Utilizatorului pot fi exercitate prin informarea in scris a SC Ascend Netsolutions SRL, expediata pe adresa societăţii.

 

38. În cazul în care vor fi furnizate date personale de către Utilizatori, GiftBooks.ro se obligă să păstreze confidenţialitatea respectivelor date colectate prin intermediul Site-ului, iar Utilizatorul este de acord în mod explicit ca datele furnizate să fie prelucrate de către SC Ascend Netsolutions SRL, respectiv GiftBooks.ro, şi/sau folosite pentru livrarea efectivă a bunurilor si serviciilor către Utilizator şi/sau executarea prezentului Contract sau a celui de achiziţionare a bunurilor si serviciilor.

 

39. Prin utilizarea serviciilor de acces la interfaţa tehnică, Utilizatorul este de acord ca datele sale cu caracter personal, inclusiv cele de identificare (precum codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate), furnizate către Ascend Netsolutions SRL si Digital Web Expert SRL să fie transmise curierilor pentru livrarea bunurilor şi prelucrate de Ascend Netsolutions SRL si Digital Web Expert SRL în scopuri legate de furnizarea serviciilor de comunicaţii în cadrul raporturilor stabilite între Ascend Netsolutions SRL, Digital Web Expert SRL şi autorităţile competente şi/sau cu alte persoane sau instituţii pentru realizarea unui interes legitim al Ascend Netsolutions SRL si Digital Web Expert SRL, inclusiv pentru constituirea de baze de date şi utilizarea acestora în scopul prestării de servicii.

 

40. Prin utilizarea serviciilor oferite de Ascend Netsolutions SRL si Digital Web Expert SRL, Utilizatorul îşi exprimă acordul ca acesta să beneficieze de comunicări directe legate de achiziţia bunurilor si serviciilor comercializate şi/sau de promovare a serviciilor/avantajelor oferite de Ascend Netsolutions SRL si Digital Web Expert SRL sau prin intermediul lor.

 

41. Utilizatorul beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-15 din Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.


LEGĂTURI CĂTRE SITE-URI ALE UNOR TERŢE PĂRŢI

42. GiftBooks.ro poate include legături (link-uri) către Site-uri ale unor terţe părţi care sunt controlate şi întreţinute de către alte persoane. Orice legătură către/la alte Site-uri nu este o aprobare a acestora şi declaraţi că sunteţi de acord că Ascend Netsolutions SRL si Digital Web Expert SRL, respectiv GiftBooks.ro şi oricare dintre firmele asociate cu GiftBooks.ro, inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, nu va fi ţinut răspunzător pentru conţinutul sau disponibilitatea oricăruia dintre respectivele site-uri.


DECLINAREA ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII

43. Utilizarea Site-ului se face în condiţiile prezente şi “CA ATARE”, respectiv “AŞA CUM ESTE DISPONIBIL”, fără nicio reprezentare sau aprobare şi fără vreo garanţie, fie ea expresă sau implicită, exceptând reprezentările referitoare la plăţi făcute de Utilizator prin intermediul Site-ului.

 

44. Ascend Netsolutions SRL si Digital Web Expert SRL, respectiv GiftBooks.ro şi entităţile asociate cu GiftBooks.ro, inclusiv orice angajat, director sau administrator al acestora, nu vor fi răspunzători pentru nici o pierdere directă, indirectă sau aferentă şi pentru nici un fel de prejudicii (incluzând, fără a se limita la: pierderea afacerii sau oportunităţii, pierderea de date, venituri sau profituri de orice fel) decurgând din sau în legătură cu utilizarea Site-ului.

 

45. Ascend Netsolutions SRL si Digital Web Expert SRL nu declară şi nu oferă nici o garanţie că Site-ul/ofertele de bunuri si servicii vor răspunde aşteptărilor Utilizatorului altfel decât s-a prevăzut explicit sau că vor îndeplini anumite cerinţe şi nici că funcţionalitatea Site-ului va fi neîntreruptă sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că Site-ul, ofertele de bunuri si servicii sau serverul care le face disponibile sunt lipsite de viruşi informatici sau orice alte elemente care pot afecta sistemele cu care interacţionează direct sau indirect.

46. Ascend Netsolutions SRL si Digital Web Expert SRL şi/sau entităţile asociate cu GiftBooks.ro îşi rezervă dreptul de a vă refuza oricând accesul la orice ofertă de bunuri si servicii şi de a nu răspunde pentru utilizarea neautorizată/frauduloasă a Site-ului.

 

47. Ascend Netsolutions SRL si Digital Web Expert SRL şi/sau entităţile asociate cu GiftBooks.ro îşi rezervă dreptul de a refuza sau de a elimina imagini sau texte postate în Site ori transmise prin mijloacele de comunicare şi/sau de utilizare a ofertelor.


DESPĂGUBIRI

48. Prin utilizarea Site-ului, respectiv a interfeţei tehnice de contractare a ofertelor, precum şi prin achiziţionarea bunurilor si serviciilor, Utilizatorul îşi exprimă acordul să despăgubească şi să exonereze de răspundere Ascend Netsolutions SRL si Digital Web Expert SRL, GiftBooks.ro şi/sau firmele asociate cu GiftBooks.ro, inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, în legătură cu orice încălcare a acestui Contract pe care Utilizatorul o săvârşeşte, ca şi în legătură cu orice pretenţie sau cerere împotriva Ascend Netsolutions SRL, Digital Web Expert SRL, GiftBooks.ro sau a oricăror firme asociate cu GiftBooks.ro, inclusiv a angajaţilor, directorilor sau administratorilor acestora făcută de către o terţă parte şi care decurge din utilizarea neconformă de către Utilizator a Site-ului şi/sau din transmiterea oricărui element de conţinut transmis prin intermediul GiftBooks.ro, incluzând, fără limitare, toate cererile, acţiunile, procedurile, pierderile, daunele-interese, costurile, cheltuielile (inclusiv costurile rezonabile şi cheltuieli legale), oricum ar fi suferite sau suportate de către GiftBooks.ro sau de către firmele asociate cu Site-ul.


DREPTURI DE AUTOR, PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

49. Aceste condiţii de utilizare sunt protejate de legile privind dreptul de autor şi nu pot fi utilizate de alte persoane sau entităţi de orice fel, prin modificare sau copiere, fără acordul prealabil şi scris al autorului.

50. Conținutul site-ului GiftBooks.ro - imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software - este integral proprietatea Digital Web Expert SRL, Ascend Netsolutions SRL și a furnizorilor lor și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Digital Web Expert SRL si Ascend Netsolutions SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.


NULITĂŢI

51. Dacă oricare din clauzele acestui Contract va fi declarată de o instanţă competentă ca invalidă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, respectiva clauză (orice termen/condiţie) va fi înlăturat(ă) iar restul clauzelor (termenilor şi condiţiilor) vor rămâne în vigoare, continuând să producă efecte, fiind obligatorii şi executorii. În cazul unei astfel de nulităţi, clauzele, termenii şi/sau condiţiile anulate vor fi înlocuiţi/înlocuite cu alţii/altele adecvate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii are efect juridic.


LEGEA APLICABILĂ & INSTANŢA DE JUDECATĂ

52. Acest Contract va fi guvernat de şi interpretat în conformitate cu legile din România, iar orice dispute sau litigii dintre părţi în legătură cu acesta vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Bucureşti, România.